JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Aktualności

Szukaj

Stypendia

Fundacja w pierwszym roku działalności, w miarę napływających wniosków i posiadanych środków, zamierza ufundować stypendia dla młodych sportowców (w tym dzieci i młodzieży) uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej. Polityka stypendialna Fundacji oparta będzie na założeniu, że wysokość stypendium będzie zindywidualizowana i będzie pozostawała w bezpośredniej relacji do faktycznych kosztów szkolenia zawodnika, zakupu sprzętu i udziału w turniejach i zawodach.